Mot So Razo

1999 - Empúries / Girona

Centre d'Estudi Trobadorescos (Castelló d'Empúries)
Institut de Llengua i Cultura Catalanes (Universitat de Girona)

Servei de Publicacions de la Universitat de Girona (Ed. Les Àligues,
Plaça de Sant Domènec, 3 17071 GIRONA
Tel. 972 418206 - 972 418099 / Fax. 972 418031 / publicacions@udg.edu

web