Medievalismo.org

Portal de Historia Medieval | Correo-e: infoARROBAmedievalismo.org

Site Search Revistas de Historia Medieval

catálogo de revistas de historia medieval (pdf)Acta Historica et Archaelogica Medieavalia

1981 - Barcelona

Facultat de Geografia i Historia
Montalegre, 6
08001 Barcelona
actamedi@trivium.gh.ub.es

 

indice

27-28 - 2006/2007

Història
La reforma gregoriana y Catalunya. Las relaciones entre la Iglesia y el poder secular, siglos XI y XII. De Ramon Berenguer I a Ramon Berenguer III
J. Toshihiro Abe
pags. 9-36

Las mujeres mongolas en los siglos XII y XIII. Un análisis sobre el rol de la madre y la esposa de Ghinggis Khan
Bruno Nicola
pags. 37-64

Política antiherética en la Corona de Aragón: una carta inédita de Inocencio III a la reina Sancha (1230)
Martín Alvira Cabrer, Damian J. Smith
pags. 65-88

La entrada real de Martín el Joven, rey de Sicilia en Barcelona (1405): solemnidad, economía y conflicto
Miguel Raufast Chico
pags. 89-120

Problemes en l'entrada de bestiar destinat a carn a la ciutat de Barcelona durant la segona meitat del segle XV. Un qüestió fiscal i de salut pública
Ramon Agustí Banegas López, Celia Segovia Servián
pags. 121-142

Els lliberts barcelonenins del segle XV a través dels seus testaments
Antoni Albacete Gascón
pags. 143-172

La permanencia de Rodrigo de Borja (Alejandro VI) en el Estudio de Bolonia, según los documentos originales
Juan Nadal Cañellas
pags. 173-208

Ciències i tècniques historiogràfiques

Un periodo crucial en la construcción del medievalismo en Cataluña: de "La Historia de Cataluña y la Corona de Aragón" de Víctor Balaguer (1863), a "Los orígenes de la revolución catalana" de Jaime Vicens Vives (1957)
Josep Fernández Trabal
pags. 209-238

Arqueologia, història de l'art

Arqueozoología y tafonomia de la fortaleza de Walmus-Olmos. El Viso de san Juan, Toledo
José Yravedra Sáinz de los Terreros
pags. 239-264

26 - 2005

Pag. 27
Titol: Fer mapes per coneixer la Història: Aportacions de la cartografia a l'estudi de l'Alta Edat Mitjana
Autor: BOLOS, J.

Pag. 53
Titol: La torre carolíngia de guaita del castellà de Llançà, Alt Empordà (Girona)
Autor: PUJOL PUIGVEHÍ, A.

Pag. 69
Titol: Les dignitats eclesiàstiques de Barcelona als segles IX-XI
Autor: BAUCELLS I REIG, J.

Pag. 81
Titol: "De l'esperit a la matèria": Catalans en terra castellana a l'Alta Edat Mitjana
Autor: SALRACH, J. M.

Pag. 101
Titol: La biblioteca de la Catedral de la Seu d'Urgell als segles X-XII
Autor: GROS, M.-S.

Pag. 125
Titol: Perfección espiritual y guerra por la fe en el transcurso de la primera cruzada
Autor: GARCÍA-GUIJARRO RAMOS, L.

Pag. 151
Titol: El recurso a la intercesión celestial en la hora de la muerte. Un estudio sobre los testamentos navarros
Autor: GARCÍA DE LA BORBOLLA, A.

Pag. 169
Titol: De la guerra de l'Empordà (1128) a la mortaldat de 1131: Gènesi, extensió i extinció d'una fam. Per a una història de les crisis alimentàries a la Catalunya medieval
Autor: BENITO I MONCLÚS, P.

Pag. 185
Titol: L'image de la ville chez un chroniqueur normand du XIIe siècle: Orderic Vital
Autor: CHÉDEVILLE, A.

Pag. 199
Titol: La carta de poblament i franquesa de Puigcerdà de 1178
Autor: ROVIRA I SOLA, M.

Pag. 205
Titol: La localidad aragonesa de Borja: su azaroso tránsito de villa a ciudad
Autor: FALCON PÉREZ, M. I.

Pag. 221
Titol: Recherches sur les "professions médicales" à Narbonne du XII au XVe siècle (médecins, chirurgiens, barbiers, apothicaires)
Autor: CAILLE, J.

Pag. 243
Titol: La valoración del daño moral en Partidas 7, XV
Autor: DOMÍNGUEZ LÓPEZ, E.

Pag. 255
Titol: Els pergamins dels segles XIII i XIV del fons "Sant Celoni" de l'Arxiu Històric Provincial de Franciscans de Catalunya
Autor: MARÍ i BRULL, G.; FARNÉS I JULIÀ, S.

Pag. 271
Titol: Unes franqueses per a la vila i el port de Blanes 263 HOMET, R.: La temporalidad en la historiografía catalana: del Llibre dels Feits a Pedro el Ceremonioso
Autor: PONS I GURI, J. M.

Pag. 285
Titol: La crisis bajomedieval en Castilla durante el reinado de Fernando IV a través de las reuniones de Cortes (1295-1312)
Autor: GONZÁLEZ MÍNGUEZ, C.; URCELAY GAONA, H.

Pag. 307
Titol: El regnat dels últims anys de Jaume II de Mallorca (1298-1311): iniciatives de la monarquia en el comer( i la indústria local
Autor: TUDELA VILLALONGA, LL.

Pag. 327
Titol: Noves aportacions a l'arbre genealògic de la família Montcada, senyors de la Baronia d'Aitona
Autor: MONJO GALLEGO, M.

Pag. 345
Titol: Indicios y certezas: "Mulieres religiosae" en Zaragoza (siglos XIII-XVI)
Autor: GARCÍA HERRERO. M. DEL C.; DEL CAMPO GUTIÉRREZ, A.

Pag. 363
Titol: L'economia tèxtil a les viles de la Catalunya Vella vers el 1300
Autor: FARÍAS ZURITA. V.

Pag. 367
Titol: El comerç d'articles agropecuaris entre Catalunya i els districtes pirinencs del regne de Mallorca durant la primera meitat del segle XIV
Autor: RIERA MELIS, A.:

Pag. 379
Titol: Els membres del govern municipal de Barcelona entre 1328 i 1339
Autor: MUTGÉ I VIVES, J.

Pag. 403
Titol: Les processons extraordinàries a la Barcelona baixmedieval (1339-1498). Assaig tipològic
Autor: FERNÁNDEZ-CUADRENCH, J.

Pag. 429
Titol: La Carta cibariorum o Libre de les viandes de la canònica de Tortosa (1350)
Autor: ALANYÀ I ROIG, J.

Pag. 485
Titol: La coronació de la reina Elionor (1352)
Autor: RIERA I SANS, J.

Pag. 493
Titol: El realego catalán en la financiación de la campaña a Cerdeña de 1356
Autor: SÁNCHEZ MARTÍNEZ, M.

Pag. 515
Titol: Els diputats del braç de les ciutats i viles reials de 1359 a 1413. Perfils biogràfics
Autor: FERRER I MALLOL. M. T.

Pag. 551
Titol: Simoneta de Mitjavila (c. 1361-1385) filla de mercaders i dona del Batlle Reial de Barcelona
Autor: HURTADO. V.

Pag. 563
Titol: El barri barceloní de Santa Maria del Mar l'any 1363
Autor: RIU M.

Pag. 587
Titol: Judíos zaragozanos comerciantes de tejidos en el siglo XIV: Anotaciones biográficas
Autor: BLASCO MARTÍNEZ, A.

Pag. 613
Titol: Entre le four et la cour. Quelques documents sur une famille de Pampelune au XlVème siècle, les Moza de la Población
Autor: LEROY, B.

Pag. 621
Titol: Il Repartimiento de Cerdeña. Alcune riflessioni su una fonte della Sardegna del XIV secolo
Autor: CIOPPI, A. - NOCCO, S.

Pag. 639
Titol: La luogotenenza regia nel regno di Sardegna in età aragonese
Autor: COCCO, F.

Pag. 659
Titol: Entorn al testament de Brunissèn d'Alentorn i alguns costums funeraris de la Lleida medieval
Autor: FITE I LLEVOT, F.

Pag. 677
Titol: Une famille de médecins géronais au XIVe siècle: Les Sarriera
Autor: GUILLERÉ, CH.

Pag. 693
Titol: Els Dusai dels carrers de Montcada i de la Mercè de Barcelona
Autor: FLUVIÀ I ESCORSA. A.

Pag. 705
Titol: El clero palentino en la Baja Edad Media (notas para su estudio)
Autor: MOLINA MOLINA, A. L.

Pag. 717
Titol: La Edad Media en los mitos y leyendas de la historiografía vasca
Autor: GARCÍA FERNÁNDEZ, E.

Pag. 741
Titol: La documentació en pergamí dels fons patrimonial dels Martí d'Ardenya
Autor: SANMARTÍ, M.

Pag. 759
Titol: Les catalans dans les affaires de la compagnie Caboga (1426-1433)
Autor: KOVACEVIC-KOJIC, D.

Pag. 767
Titol: Dos fermalls i altres joies d'Alfons el Magnànim, segons un inventari de la Taula de Canvi de la ciutat de Barcelona
Autor: TINTÓ I SALA, M.

Pag. 775
Titol: La regulación de la elección de los cargos municipales en un espacio señorial: Elx, 1444
Autor: CABEZUELO PLIEGO, J. V.

Pag. 795
Titol: I Genovesi e la conquista turca di Costantinopoli (1453). Note su Tommaso Spinola e la sua famiglia
Autor: BALLETTO, L.

Pag. 835
Titol: Genova tra l'Europa cristiana e il mondo turco-islamico nel tempo di Maometto II il Conquistatore
Autor: PISTARINO, G.

Pag. 851
Titol: Capilla, joyas y armas, tapices r libros de Enrique IV de Castilla
Autor: LADERO QUESADA, M.-A.

Pag. 875
Titol: Els llibres del batlle de Cervera, Galzeran Sacirera (1459-1460). Notes de vida quotidiana i conflictivitat urbana a Cervera, a darreries de l'Edat Mitjana
Autor: BERTRAN I ROIGÉ, P.

Pag. 903
Titol: Dependencia señorial y desarrollo urbano en la Andalucía atlántica. Cádiz y los Ponce de León en el siglo XV
Autor: SÁNCHEZ SAUS, R.

Pag. 929
Titol: El clam d'una noia per no perdre els orígens, el clam per la llibertat. Una estampa barcelonina del segle XV
Autor: VINYOLES I VIDAL, T.

Pag. 945
Titol: "Instruere in litteris, servire et docere ufflcium". Contractes de treball, contractes d'aprenentatge i instrucció de lletra, gramàtica i arts liberals en la Barcelona del segle XV
Autor: HERNANDO, J.

Pag. 985
Titol: Espacios de sociabilidad urbana en el reino de Valencia durante la Edad Media
Autor: HINOJOSA MONTALVO, J.

25 - 2004

HISTÒRIA
BALLESTÍN, X.:
Cultura i educació musulmanes als Països Catalans a l’Alta i Baixa Edat Mitjana
BENITO I MONCLÚS, P.:
“Et hoc facimus propter necessitatem famis…” Possibilitats de les fonts documentals catalanes per a l’estudi de les crisis alimentàries dels segles X-XII
GARÍ, B.:
La resolución de conflictos en la Cataluña del siglo XI. Apuntes para una relectura de los inventarios de “agravios” feudales
RIERA MELIS, A.:
La delimitació del sector meridional de la frontera entre la Corona Catalanoaragonesa i el Regne de Castella (1151-1305)
RIU, M.:
Documents dels segles XII al XV dels masos, castell i parròquia de Santa Maria de Balsareny (Bages)
AVENTÍN, M. – SALRACH, J.M.:
Mercat i comunitat: dinamisme econòmic a la vila de Terrassa i la seva àrea d’influència (segle XIII)
BATLLE I GALLART, C.:
Berenguer de Montcada (+ 1268), un català a la cort de Castella, i la seva família
RUIZ GARCÍA, E.:
Nueva aproximación a las ordenanzas de la Cofradía de la Santísima Trinidad de Atienza
OSTOS SALCEDO, P.:
Prestaciones de homenaje y fidelidad en el condado de Pallars (1297)
CINGOLANI, S. M.:
Historiografia catalana al temps de Pere II i Alfons II (1276-1291). Edició i estudi de textos inèdits: 1. Crònica del rey Pere
FARÍAS ZURITA, V.:
Nuevos documentos para la historia de una villa de la Cataluña Vieja: Granollers 1288-1291
FELIU, G.:
La baronia d’Utxafava (1283-1422)
MUTGÉ I VIVES, J.:
La immunitat d’un grup privilegiat: els estudiants de l’Estudi General de Lleida (1336-1379)
BERTRAN I ROIGÉ, P.:
L’Almoina Pontifícia d’Avinyó. Els seus inicis (1316- 1324) en temps de Joan XXII
OLLICH I CASTANYER, I. – OCAÑA I SUBIRANA, M.:
La imatge de la dona a la iconografia medieval
FERRER I MALLOL, M. T.:
La cort de la reina Elionor de Xipre a Catalunya
CÁRCEL ORTÍ, Mª M. - PONS ALÓS, V.:
La diócesis de Segorbe-Albarracín a través de la décima de 1401-1404
HERNANDO, J.:
El “ius spolii” papal i els llibres d’eclesiàstics. Els llibres en els despulles del Bisbe de Barcelona Francesc de Blanes(+ 1410)
SALICRÚ I LLUCH, R.:
Fugues, camuflatge i treball esclau a l’entorn del castell de Tortosa i de les terres de l’Ebre en el primer terç del segle XV
VINYOLES I VIDAL, T.:
Unes cartes de dones del segle XV, notes sobre la crisi feudal
CASAS NADAL, M.: Algunes consideracions sobres les traduccions catalanes del “Llibre de les Revelacions” d’Àngela de Foligno (segle XV)
COLESANTI, G. T.:
“Per la molt magnífica senyora e de mi cara jermana la senyora Catarina Çabastida en lo castell de la Brucola, en Sicília”. Lettere di donne catalane del quattrocento
RIVERA GARRETAS, M.-M.:
La licencia de impresión de Don Cristalián de España, de Beatriz Bernal (ss. XV-XVI)
PONS I GURI, J. M.:
El castell de Montpalau. Pervivència de la jurisdicció d’un castell abandonat

CIÈNCIES I TÈCNIQUES HISTORIOGRÀFIQUES
CALLEJA PUERTA, M.:
Noticias documentales del archivo capitular de la Catedral de Oviedo (siglos IX-XII)
TORRES, G.:
L’escola hagiogràfica de Llandaff
FERNÁNDEZ DE VIANA Y VIEITES, J. I.:
Más notas sobre el “Tumbo Viejo” de Lugo
BARREDA, P.-E.:
Lletres reials llatines de Jaume I (1216-1256)
BAIGES I JARDÍ, I.:
Aportació a l’estudi de la gènesi documental del nomenament reial: els nomenaments d’oficials reials de Jaume II
PIÑOL ALABART, D.:
Notaris i cultura escrita al Camp de Tarragona: L’escriptura gòtica en els manuals notarials (segles XIII-XIV)
MARÍ I BRULL, G.:
Documentació del Castellà d’Amposta Fra Sanç d’Aragó a l’Archivo Histórico Nacional
PARDO RODRÍGUEZ, M. L.:
Más documentos notariales de Sevilla de la primera mitad del siglo XIV
VARELA RODRÍGUEZ, Mª. E.:
Escriure i mercadejar a la Baixa Edat Mitjana “Navigare necesse [est]…”
BLASCO, A.:
Libros litúrgicos en iglesias de la diócesis de Zaragoza (siglos XIV – XV)
SANZ FUENTES, M. J.:Dos nuevos documentos del monasterio de San Pedro de Villanueva (siglos XIV-XV)
GALENDE DÍAZ, J. C.:
Documentación inquisitorial: El edicto de fe. Revisión diplomática
CABANES CATALÀ, M. L.:
Documentos de Juan Pacheco, marqués de Villena, conservados en el Archivo Municipal de Villena
CRUZ PASCAL, M. P.:
Los escribanos de Murcia en la Baja Edad Media. Notas para su estudio
SÁEZ, C.:
Códices diplomáticos y conservación documental
FARNÉS JULIÀ, S.:
Gerona en los manuscritos de la biblioteca de la Universidad de Barcelona
CUENCA, P.:
Cuatro consideraciones sobre la edición paleográfica
GONZÁLEZ BALASCH, M.T.:
Notariado y notarios en la documentación de los monasterios de Ferreira de Pantón y Chouzán
VALLE PANTOJO, A. F.:
Las cartas reales de la Cancillería de Aragón en el Archivo de Estado de Cagliari (1398-1501)
CONDE Y DELGADO DE MOLINA, R.:
Signos, sellos y firmas de las reinas de Aragón
ANDRADES MÁRQUEZ, T.:
Encuadernaciones mudéjares de la biblioteca de Alfonso el Magnánimo: MS. 574 y 576. Biblioteca de la Universitat de Barcelona
GRUP DE RECERCA [CONTRA TAEDIUM], UNIVERSITAT DE BARCELONA:
Baixem de les tarimes i connectem: Recerca en Història Medieval i innovació docent

ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA DE L’ART, ICONOGRAFIA
DE FRANCISCO OLMOS, J. M. DE – SANTIAGO FERNÁNDEZ, J. DE:
Problemática en torno a la inscripción de la iglesia de la Madre de Dios de Er (Cerdanya 930)
BOIX POCIELLO, J.:
Torres derrocades en la frontera del Montsec
RIU DE MARTÍN, M. C.:
Onomástica y localización de algunos ceramistas y vidrieros barceloneses de los siglos XIV al XVII
FITÉ, F.:
La Seu Vella de Lleida i la introducció de l’arquitectura gòtica a Catalunya

23/24 - 2003

Prospecciones en torno a las tierras de Umar Ibn Hafsun / Riu, Manuel 13-22

Las fortificaciones medievales del Vallès (siglos IX-XIII). Un inventario a partir de las fuentes escritas / Farías Zurita, Víctor 23-49

Alguns exemples de manipulacions falsificades en documents altmedievals catalans / Feliu, Gaspar 51-68

Feudalisme i nucleació poblacional. Processos de concentració de l'habitat al comtat de Barcelona entre els segles X i XIII / Soler i Sala, Maria 69-101

El riu de la Sénia: sistemes de reg i molins medievals / Guinot i Rodríguez, Enric 103-121

Estudiants catalans a la universitat de Bolonya (segle XIII) / Bertrán Roige, Prim 123-143

L'excavació i interpretació d'una casa del segle XIII al jaciment de L'Esquerda. Arqueologia i vida quotidiana a l'època medieval / Ollich i Cantanyer, Imma 145-165

El capbreu d'Elisenda de Riudeperes (1278) / Sendra Beltrán, Pìlar 167-193

La política matrimonial de la Casa condal de Barcelona y real de Aragón desde 1213 hasta Fernando el Católico / Claramunt, Salvador 195-235

El tiempo del agua. El regadío y su organización en la Granada islámica / Trillo San José, Carmen 237-286

Una carta plomada inédita de Alfonso XI / Baigés i Jardí, Ignasi J. 287-291

El patriarca Atanasio I de Constantinopla y Roger de Flor / Nadal Cañellas, Juan 293-329

Preocupacions del govern municipal barceloní en el 1371 a través dels testaments dels consellers / Mutgé i Vives, Josefina 331-351

La ramaderia a l'epoca de Pere el cerimoniós (1373-1386) vista a través de les llicències de marca / Martín Fàbrega, Mª Rosa 353-364

La colonia mercantil catalanoaragonesa en el Magreb central: la incidencia de la coyuntura política interna en los intercambios comerciales (los disturbios de Orán de 1388) / López Pérez, María Dolores 365-380

"Sobre tenir lo studi de Lleyda en Tortosa" / Sabaté, Flocel 381-414

L'estat físic dels esclaus: malalties i defectes. La redhibició i l'evicció i la compravenda d'esclaus, (s. XIV-XV) / Hernando, Josep 415-439

La red viaria de la corona catalanoaragonesa en la Baja Edad Media / Riera Melis, Antoni 441-463

Flix, un port fluvial blader per a Barcelona. La compra de la Baronia de Flix i la Palma l'any 1400 / Ferrer i Mallol, Maria Teresa 466-507

48 pergamins sense catalogar de l'arxiu municipal de Culla (Alt Maestrat) / Barreda, Pere-Enric 510-550

El treball artesà a Barcelona els segles XIV al XVI segons les ordinacions gremials: els esparters i vidriers / Riu de Martín, Mª Carmen 552-556

Maria de Portugal, una dona amagada per la història / Cantarell Barella, Elena / Comas Via, Mireia 557-574

Manifestacions i evolució de la rivalitat entre Gènova y la Corona d'Aragó a la Granada del segle XV, un reflex de les transformacions de la penetració mercantil / Salicrú i Lluch, Roser 576-596

Bernat Vidal, rellotger i "enginyer" barceloní del segle XV / Vinyoles i Vidal, Teresa 597-612

Notes sobre les "Floretes" de Sant Francesc i la seva recepció a Catalunya / Casas i Nadal, Montserrat 613-628

En torno a las memorias de Leonor López de Córdoba: una aproximación lingüística / Hinger, Barbara 629-644

Historiadoras sensibles a lo simbólico: una mirada a la historia de las mujeres en España / Rivera Garretas, María-Milagros 645-651

Mur i el seu territori a l'edat mitjana / Sancho, Marta 653-661

22 - 2002

GUIANCE, Ariel:
De reyes y santos: Las manifestaciones de la monarquía en la hagiografía castellana (siglos VII-XI)
DE EPALZA, Mikel:
Félix de Urgel: Influencias islámicas encubiertas de judaísmo y los mozárabes del siglo VIII
MÍNGUEZ, José María:
La despoblación del Duero: un tema a debate
TORRES FONTES, Juan:
Resonancias murcianas de los “Voto de Santiago” y de “San Millán de la Cogolla”
ORDEIG I MATA, Ramon: Cel·les monàstiques vinculades a Guifré el Pelós i a la seva obra repobladora (vers 871-897)
FELIU, Gaspar: Algunes consideracions sobre la metrologia altmedieval catalana
FÀBREGA GRAU, Àngel: Un calendari litúrgic franco-mossàrab (ss. X-XI) a l'Arxiu de la Catedral de Barcelona
BOLÒS, Jordi: El naixement d'un vilar medieval: Moredell (Gironès) en època carolíngia
MAURICI, Ferdinando: Per la storia delle isole minori della Sicilia. Le isole Egadi e le isole dello Stagnone nel Medioevo
BARROCA, Mario Jorge: Os castelos dos templários em Portugal e a organização da defesa do reino no séc. XII
SALRACH, Josep M.: La viticultura de la Catalunya Nova després de la conquesta: Societat i mercat en el segle XII
RIERA VIADER, Sebastià:
El Cronicó Barceloní I
BATLLE I GALLART, Carme:
Guillem de Banyeres, canonge de la Seu de Barcelona (+ 1284)
GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel:
Alfonso X, Infante
HINOJOSA MONTALVO, José:
Los judíos de España y sus lazos con el Mediodía de Francia
CASAS NADAL, Montserrat:
Consideracions sobre les cartes de santa Caterina de Siena al Cardenal Pedro de Luna (futur Benet XIII), de 1378
TORRAS I SERRA, Marc:
El sistema de redacció dels manifests a Barcelona i Manresa a inicis del segle XIV
SABATÉ, Flocel:
El Cort a Catalunya
SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Manuel:
Aspectos del cautiverio musulmán en los países de la Corona de Aragón (primer tercio del s. XIV), a través de tres procesos
AYERBE IRÍBAR, Mª Rosa:
El acuerdo firmado entre el reino de Navarra y la tierra de Soule en 1327. La recuperación de un documento perdido
RICH ABAD, Anna:
L'estructura familiar al sí del call jueu de Barcelona
ARNALL I JUAN, M. Josepa:
Fragment d'un formulari notarial del segle XIV conservat a l'Arxiu Històric de Girona
SESMA MUÑOZ, J. Ángel:
Fiscalidad de estado y comercio exterior en Aragón
VARELA, Elisa y VINYOLES, Teresa:
La caixa de núvia. Un procés del segle XIV
BAIGES JARDÍ, Ignasi J.:
Les taxes dels notaris andorrans (1356)
FERRER I MALLOL, Maria Teresa:
Repartiments de terres a Oriola després de la conquesta de Jaume II
CABRERA SÁNCHEZ, Margarita:
Funerales regios en la Castillla bajomedieval
SALICRÚ I LLUCH, Roser:
“Propter vetustatem et terremotum”. Els terratrèmols de 1427-1428 i el castell de Castellví de Rosanes
LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique:
Portugal y los “derechos” castellanos sobre Granada (siglo XV)
FITÉ I LLEVOT, Francesc:
El monument funerari de l'Ardiaca Major de la Seu Vella de Lleida Berenguer Barutell
COSTA, Maria Mercè
La misteriosa dama de Xèrica
GARÍ DE AGUILERA, Blanca:
Vidas espirituales y práctica de la confesión. La recepción y transmisión de la auto-biografía espiritual femenina en la Península Ibérica y el Nuevo Mundo
VERNET, Joan:
La fi del comerç internacional a la Mediterrània
CABRERA, Emilio:
Andalucía y los Infantes de Aragón
LÓPEZ PÉREZ, María Dolores:
La circulación de las élites económicas en el Mediterráneo occidental medieval: El Magreb como polo de atracción de los mercaderes catalanoaragoneses
CLARAMUNT, Salvador:
La política universitaria de Martín I el Humano
TORRES DELGADO, Cristóbal:
La ciudad de Baza y el Libro de Repartimiento después de su conquista (4-Diciembre-1489)
BRAMON, Dolors:
Una nova proposta etimològica per a la Febró (Baix Camp)
MATEU IBARS, Josefina:
“Constitvtions y altres drest de Catalunya compilats en virtut del capítol de cort LXXXII de las Corts per la S.C. y R. Majestat del Rey Don Philip IV, nostre senyor, celebradas en la civtat de Barcelona. Any M.DCCII.” Referencia a sus compilaciones

20/21 - 2001

Presentación
CLARAMUNT, Salvador - RIERA, Antoni:
Presentación. Bibliografia del Dr. Riu.
BARAUT, Cebrià:
L'origen de la senyoria episcopal de la Seu d'Urgell.
LINAGE CONDE, Antonio:
Orientales omnes Ecclesiae
MARTÍN, José Luis:
De cuevas, ermitas y otros lugares de recogimiento
BALAÑÀ I ABADIA, Pere:
El període islàmic de la nostra història (segles VIII-XII) segons la versió actual del «Diccionari d'Història de Catalunya».
DU SOUICH, Philippe - JIMÉNEZ, Sylvia A.:
Dental caries in some medieval spanish populations
CATEURA BENNASSER, Pau:
La contribución confesional: musulmanes y judíos en el reino de Mallorca
BOSCÁ CODINA, Jose V.:
De la voz en el exto: cambios y permanencias en el proceso de afirmación de la escritura (Cataluña, siglo X-XII)
FREEDMAN, Paul:
Another Look at the Uprising of the Townsmen of Vic (1181-1183)
BISSON, Thomas:Poder escrit i successió al comtat d'Urgell (1188-1210)
UDINA MARTORELL, Frederic:
«Hec ets memoria», escrita pel primer historiador modern de Catalunya
CRUSAFONT, Miquel:
Les encunyacions monetàries del monestir de Poblet
FERREIRO, Alberto:
Venerations of Martin of Tours and Martin of Braga in Northern Portugal
PALACIOS MARTÍN, Bonifacio:
Aportación al estudio de las fuentes de la Orden de Alcántara. Un nuevo códice de sus definiciones
LÓPEZ ELUM, Pedro:
La ocupación de los castillos valencianos después de la conquista cristiana del siglo XIII
MALPICA, Antonio:
Las villas de la frontera granadina y los asentamientos fortificados de época medieval
BAUCELLS I REIG, Josep:
enterrament de Jaume II a Santes Creus l'any 1327
CARRASCO, Juan:
Los libros de Cuentas de la Tesorería de Tiebas, según el inventario de 1328
BERTRAN, Prim:
L'alimentació dels pobres, hostes i servidors al palau pontifici d'Avinyó (1375)
CATALÀ I ROCA, Pere:
Contribució a l'estudi dels Bertran (s. XIV), família senyorial de Gelida
CUADRADA, Coral:
El paper de la llana menorquina segons la documentació datiniana: mecanismes i estratègies comercials
SERRANO LARRÁYOZ, Fernando:
Un proyecto de embajada navarra a Cerdeña. Cuestiones alimentarias de un viaje a mediados del siglo XIV
FALCÓN, Mª Isabel:
Estatutos sobre control de productos de primera necesidad otorgados por el gobierno municipal de la ciudad de Zaragoza
CURTO HOMEDES, Albert - MARTÍNEZ SILVESTRE, Albert:
La presència del llop a l'antic terme de Tortosa durant la Baixa Edat Mitjana
FORTUNY, Francesc J.:
El tiempo y la Historia. II: Tiempos e Historias desde hoy
GINEBRA I MOLINS, RAFEL:
Un cas de dissidència cronogràfica: Còmput cronològic a Vic i al bisbat de Vic, segles XII-XIV
GALERA I PEDROSA, Andreu:
Els Ros de Garrigosa: entorn les relacions entre la oligarquia de la vila de Cardona y l'alta burgesia barcelonina (segles XII-XV)
GUGLIELMI, Nilda:
Lengua, educación y cultura (Florencia, siglo XV)
HERNANDO, Josep:
Escoles i programes acadèmics a la Barcelona del segle XV. L'escola de mestre Ramon Llull i l'ensenyament de disciplines gramaticals i d'arts
MUTGÉ I VIVES, Josefina:
Documents de la Cancelleria Reial sobre el monestir de Sant Pau del Camp de Barcelona (1402-1450)
PIFARRÉ TORRES, Dolors:
La transmissió de la informació i la seva importància en el comerç internacional baixmedieval
RIERA, Antoni:
Catàstrofe i societat a la Catalunya medieval: els terratrèmols de 1427-28
RIU DE MARTÍN, Mª Carmen:
El retablo de San Miguel y San Juan Bautista de la iglesia parroquial de Sant Llorenç de Morunys (segle XV)
RIVERA, Milagros:
Teresa de Cartagena: la infinitud del cuerpo

1998 - 19

En los precedentes de la fiscalidad indirecta : la sisa de 1245 en el Reino de Mallorca / Cateura Bennasser
9-18
Documents de Cancelleria Reial sobre el monestir de Sant Pau del Camp de Barcelona (1332-1394) / Josefina Mutgé Vives
19-54
Le revitaillement des villes de Provence au Bas Moyen Âge / Louis Stouff
57-74
L'approvvigionamento delle cittá toscane / Giovanni Cherubini
75-90
El manteniement de la salubritat pública a Ciutat de Mallorca segles (XVI i XV) / Margalida Bernat Roca
91-126
Aprovisionamiento y sanidad en Zaragoza en el siglo XV / María Isabel Falcón Pérez
127-144
Eliminación y reciclaje de residuos urbanos en la Castilla bajomedieval / Ricardo Córdoba de la Llave
145-170
Avituallament i salubritat a les ciutats islamiques (i un "ex cursus" sobre l'arabisme rafalí) / Dolors Bramón
171-190
The "convenientiae" of the catalan counts in the eleventh century : a diplomatic and historical analysis / A. J. Kosto
191-228
L'ambaixada a Fes d'Antoni Queixal i Ramon Conesa (1413-1414) / Roser Salicrú Lluch
229-244
El mercado de telas y "nuevos panos ligeros" en Valencia a finales del siglo XV / Enrique Cruselles Gómez
245-272
Posibles bases textuals per a representacions assumpcionistes a Catalunya (el timpa de Cabestany i el frontal de Mossoll) / Teresa Vicens Soler
273-294
Art profa i vida quotidiana entorn a 1400 : els inventaris barcelonins / María Rosa Terés Tomás
295-318
El tiempo y la Historia. I : tiempo de historiador, tiempo del filósofo / Francesç J. Fortuny Bonet
319-354
De la misoginia del "Martillo de Brujas" a la filoginia de Agrippa von Nettesheim : la imagen de la bruja y la "querelle des femmes" hacia 1500 / Claudia Opitz
355-363
Ir libremente entre sueno y realidad / Luisa Muraro
364-374
La noció d'Espanya a la Catalunya medieval / Flocel Sabaté Curull
375-390
Existí el comte Bernat III de Besalú? / Gaspar Feliu Montfort
391-402
La imagen de la mujer en la literatura castellana medieval : hacia un laberinto bibliográfico de mudable fortuna (1986-1996) / Rafael M. Mérida Jiménez
403-432

1997 - 18

Sobre el dret de mesuratge a la vila i terme de Cardona (segles XVI-XV) / Andrés Galera Pedrosa
9-23
Els drets del mesuratge a Manresa en el segle XIV / Marc Torras Serra
25-37
El tesoro de Dona Leonor, esposa de Fernando I de Aragón en el monasterio de Guadalupe / José Manuel Nieto Soria
39-66
Queixes dels pobres presos de la presó de Barcelona (1445) / Teresa María Vinyoles Vidal
67-88
El trabajo del clero en la Edad Media / José Sánchez Herrero
91-134
La cultura del ocio / Nilda Guglielmi
135-153
El hecho religioso en la Edad Media : presentación / Salvador Claramunt Rodríguez
157-159
Las instituciones religiosas femeninas / María Isabel del Val Valdivieso
161-178
Ortodoxia y herejía en el mundo medieval : planteamientos historiográficos / Emilio Mitre Fernández
179-193
El monacato / Antonio Linage Conde
195-219
?Crisis o nuevo espíritu?. 2 : Joaquín de Fiore y su trilogía trinitaria / Francesç J. Fortuny Bonet
223-256
Uno stato musulmano nell'Europa cristiana del XIII secolo : l'Emirato siciliano di Mohammed Ibn Abbad / Ferdinando Maurici
257-280
La fiscalitat eclesiastica en els bibast catalans (1384-1392) : Tipologies impositives y diferencies territorials / Prim Bertran
281-300
El comerç catalá a Andalusia al final del segle XV / María Teresa Ferrer Mallol
301-334
Algunas consideraciones sobre el legado tecnológico andalusí en la Córdoba cristiana / Ricardo Córdoba de la Llave
335-375
La revenda d' objectes d'argent a la Barcelona baix-medieval / Isabel de la Fuente Castelló
377-396
La restauració del desaparegut Palau Reial Menor de Barcelona a través del llibre d'obra : El cas de la sala major (1376-1378) / Daniel Cid Moragas
397-425
Estructura del patrimonio de la Pia Almonia de Barcelona en los siglos XIII-XIV / Tomás López Pizcueta
427-450
L'abastament d'una ciutat en temps de guerra : El setge de Barcelona / Jordi Comellas Solé
451-471
El mantenimiento de los recintos fortificados en la Valencia bajomedieval : Las reparaciones del castillo de Xátiva (1410-1412) / Juan Vicente García Marsilla
475-493
Mediaeval cereal yields in Catalonia England : an empirical challenge / Peter J. Reynolds
495-507
La "Montagnola del Monte Palmeto" : Un despoblado en la provincia medieval de Palermo / Ferdinando Maurici, Benedetto Giambona
509-522
Las sepulturas medievales : Introducción a su estudio práctico / Vicent Campos
525-544
Guerau de Poblet i Ponç de Monserrat i la fundació del Monestir de Poblet (1150-1153) / Robert Saladrigues
545-556
Una grande question, un petit livre, une indispensable mise au point : L'expansió territorial de Catalunya (segles IX-XII): Conquesta o repoblació, par Flocel Sabaté / Aymat Catafau
557-560

1995 - 16/17

Una biblioteca privada pluridisciplinar del segle XIV : La biblioteca del jurista Ramón Vinader / Josep Hernando Delgado
9-32
Um processo por "rapto de donzela" na Barcelona do sec. XV : O caso de una falsa promessa matrimonial entre um mercader e una antiga escrava sarda / Cláudia Costa-Brochado
33-57
Sur les crises économiques medievales / Gury Bois
61-69
?Crisis o nuevo espíritu?. 1 : Joaquín de Fiore y su "concordia" / Francesç J. Fortuny Bonet
71-94
Terremoti, Stati e Societá nel Mediterraneo nel XV sicolo / Bruno Figliuolo
95-124
Enfermedad y rearme "moral" en la Europa de finales del siglo XV : las primeras percepciones del "mal francés" en Ferrara / Jon Arrizabalaga Valbuena
125-142
Palabras de clausura d la XXII Semana Internacional de Estudios Medievales / Salvador Claramunt Rodríguez
143-144
Autour d'une pratique juridique : les contrats agraries des archives capitulaires de Barcelone (XI-XIII siecle) / Roland Viader
147-165
La construcción de lo femenino entre musulmanes, judíos y cristianos (Al-Andalus y Reinos Cristianos, siglos XI-XIII) / María Milagros Rivera Garretas
167-179
Jerarquía social y desigualdad alimentaria en el Mediterráneo Nor-occidental en la baja Edad Media : La cocina y la mesa de los estamentos privilegiados / Antonio Riera Melis
181-205
La crisis portuguesa de 1383-85 y su trasfondo económico-social : Notas para su estudio / Antonio Antelo Iglesias
207-213
Un tímpano con una inscripción inédita de cronología románica en Villaves (Burgos) / José L. Hernaldo Garrido, Javier Moreda Blanco, Miguel Angel Martín Montes
235-243
Evolució tipologica del mas a Tavertet (s. X-XV). Resultats de les campayes de prospeccions / Assumpta Serra Clota
245-265
La relació preu - valor artístic i social del llibre manuscrit catalá al segle XIV : Aproximació a un estudi documental / Gaspar Coll Rosell
251
Resultats de l'excavació a l'església de Sant Ponç de Corbera / Marina Miquel Vives, Josep María Vila Carabasa
291-294
?Había negroides en la Torrecilla? / Philippe du Souich Henrici
295-297
Els orígens de l'impost sobre la moneda a Catalunya : una reconsideració
301-310
Arqueología medieval a Catalunya : recull d'intervencions, 1994 / José Ignacio Padilla Lapuente
311-352
"Il cimento dell'Armonia e dell' Inventione" : el Tratdo de az-Zubr i (su versión castellana por Dolors Bramon) / Juan Antonio Souto Lasala
353-358

1993 - 14/15

Problemas cronológicos del movimiento de Paz y Tregua catalán del siglo XI / Víctor Farías Zurita
9-37
Documnets sobre aplicació dels Usatges de Barcelona anteriors al segle XIII / Josep María Pons Guri
39-46
El Sacro Imperio Romano-Germánico / Odilo Engels
49-55
La vida literaria en el mundo altomedieval / Manuel Cecilio Díaz Díaz
57-72
Lengua nacional y lenguas europeas en Dante / Rafaelle Pinto
73-84
Il mito d'Europa / Giuseppe Papagno
85-101
La otra Europa / Salvador Claramunt Rodríguez
103-113
De Ockham a Buridán : un debate historiográfico sobre la literalidad en París / Carlos Sarrate García
115-142
Aportació al coneixement de les terres de conreu a Catalunya a l' Edat Mitjana / Jordi Bolos Masclans
143-174
Deutes, torts i injúries d'una comtesta de Pallars : Reflexions sobre la mentalitat feudal / Teresa María Vinyoles Vidal
175-192
Estructura social i sistemas alimentarios en la Cataluna bajomedieval / Antonio Riera Melis
193-217
Vida privada i negoci mercantil a la Barcelona baixmedieval / Jaume Aurell Cardona
219-241
La família i els béns de Pere Marí, escriva de la reina Constaça vers 1300 / Carme Batlle Gallart
243-258
El relotge medieval de la Seu vella de Lleida / Caterina Argilés Aluja
259-273
Arqueología de la mort : una perspectiva de la Historia Medieval / Inmaculada Ollich Castanyer
277-290
Fossars jueus catalans / David Romano
291-315
Tombes i necropolis isolades a la comarca de L'Anoia / Jordina Sales Carbonell
317-336
Cinquena campanya d'excavacions arqueologiques al castell i barri de Mataplana (Mun. Gombrén, Com. Ripolles) Juliol del 1990 / Manuel Riu Riu
337-355
Antroplogía física de poblaciones medievales del Alto Ebro / Philippe du Souich Henrici, Luis Ruiz, Miguel C. Botella López
357-381
Arqueologia medieval a Catalunya : recull d'intervencions, 1990-93 / Universitat de Barcelona. Departament d'Historia Medieval
383-430
La realidad de la Europa medieval : resumen y conclusiones de la "XXI Semana Internacional de Estudios Medievales / José Ramón Juliá Vinamata
433-439
"VII jornadas d'Arqueologia medieval a Catalunya" : resum i conclusions / Rosa María Playá, Inmaculada Ollich Castanyer
441-444

1992 - 13

Pisa y el control del Mediterráneo nordoccidental : Carta de los cónsules de Pisa a Ramón Berenguer IV a mediados del siglo XII / Blanca Garí de Aguilera
9-16
Los bienes de un farmacéutico barcelonés del siglo XIV : Francesc de Camp / Tomás López Pizcueta
17-73
El proces contra el convers Nicolau Sanxo, ciutada de Barcelona, acusat d'haver circumcidat el seu fill (1437-1438) / Josep Hernando Delgado
75-100
El Occidente y el Islam en la Edad Media / Pedro Martínez Montálvez
103-115
La introducció del delme a la Marca d'Hispania / Xavier Puigvert Gurt
117-125
Formació, organització i defensa del domini de Sant Cugat en els segles X-XII / Josep María Salrach Mares
127-173
Estructura socio-economica de L'Anoia (segles X-XIII) / Flocel Sabaté Curull
175-238
Les deodates de Santa María de Sales : una petita comunitat medieval de dones / Dolors Sanahuja Torres
239-251
Espai social i entorn físic del mercader barceloní / Jaume Aurell Cardona
253-273
Cisneros y la vida universitaria / Salvador Claramunt Rodríguez
275-283
Lorenzo il magnifico e la Firenze del suo tempo / Franco Cardini
285-297
Las ciudades sicilianas en la Alta Edad Media : Notas urbanístico-arqueológicas / Ferdinando Maurici
301-321
El vidrio del poblado medieval de L'Esquerda (Osuna, Barcelona) / José Ramón Juliá Vinamata
323-341
Estudi de l'us cultural de la dentició anterior en endividus medievals de L'Esquerda (Osuna, Barcelona) i d'altres jaciments / Alejandro Pérez Pérez, Carles Lalueza Fox
343-351
Els castells templers de Gardeny i Miravet i el seu paper innovador en la poliorcetica i l'arquitectura catalanes del segle XII / Joan Fuguet Sans
353-374
Las piezas de cerámica halladas en las bóvedas de las iglesias barcelonesas del siglo XIV / María del Carmen Riu de Martín
375-424
L'Eglésia de Catalunya a la Baixa Edad Mitjana / Josep Baucells Reig
427-442

1990 - 11/12

Un tratado sobre la licitud del contrato de compraventa de rentas vitalicias i redimibles ( "violaris") : Allegationes iure factae super venditionibus violariorum cum instrumneto gratiae / Josep Hernando Delgado
9-74
Del trenchament de la presó del bisbe : El procés contra Francesch Fonolleda y na Violant, acusats de col.laboració en l'evasió de la presó episcopal de Barcelona l'any 1436: Introducció, transcripció i notes / Josep Hernando Delgado, Pilar Valdepenas Lozano
75-107
Reflexiones sobre la Historia Medieval Universal / Emilio Mitre Fernández
111-125
"Los signos del Zodíaco" en el Códice no 7 de Miscelánea de la Catedral de Burgo de Osma / José Ignacio Palacio Sanz
127-143
Crédito y comercio de dinero en la Castilla medieval / Miguel Angel Ladero Quesada
145-159
Sobre les relacions camp-ciutat a la Baixa Edat Mitjana : Barcelona y les comarques de l'entorn / Coral Cuadrada Majó
161-185
La banca i la societat a la Corona d'Aragó, a finals de l'Etat Mitjana i començaments de la Moderna / Manuel Riu Riu
187-224
Notas sobre el régimen municipal en Guipúzcoa (s. XIII-XVI) / Luis Miguel Díez de Salazar Fernández
225-258
Vicisitudes demográficas y área cultivada en la Baja Edad Media : consideraciones sobre el caso valenciano / Agustín Rubio Vela
259-297
La Corona de Aragón y el Norte de África : las diferentes áreas de investigación mercantil catalano-aragonesa en el Magreb a finales del siglo XIV y principios del XV / María Dolores López Pérez
299-323
Les primeres visites pastorals a les parroquies del castell de Mataró : Mataró i Llavanares (1305-1310) / Roser Salicrú Lluch
325-344
La moral sexual de clergues i laics a les parroquies del Maresme a partir de les visites pastorals (1305-1447) / Pere Benito Monclús, Helena Garrigós
345-400
La música en la corte de Pedro IV el ceremonioso (1336-1387) / Andrés Descalzo
401-419
L'arqueologia subaquatica d'epoca medieval a la Mediterrania : Una etat de la qüestió / Xim Raurich Santaló
423-437
Notícia sobre la troballa d'una peça de cinturó visigotica a Salabernarda (Artés, Bages) / Dolors Pardo, Jordi Pinero Subirana, Antoni Daura
439-446
Estudi paleopatologic de les restes humanes exhumades a la necropolis arab de "La Torrecilla" (Arenas del Rey, Granada) / Philippe du Souich Henrici, Domingo Campillo Valero
447-474
La aerintia como pigmento azul : Naturaleza, uso y estabilidad / Jaime de Andrés, Antoni Palet Casas
475-483
Les restes arqueologiques d'un forn de brenze d'epoca medieval de la Seu de Manresa / Antoni Caballé, Marta Sancho, Josep Pujades
485-493
Un curiós soterrani medieval a Sant Llorenç de Morunys / Manuel Riu Riu, Manuel Segret i Riu
495-498
Sobre unes ceramiques de Manises amb llegenda gotica conservades al Museu Comarcal del Maresme (Mataró) / Josep A. Cerdá Mellado
499-509
El projecte Duoda : La informatizació de fonts per a la Historia de les Dones
513-522
Un testament de 1091, amb llegats per obres públiques / Xavier Sitjes Molins
523-527
La investigación arqueológica en Francia, balance y perspectivas / Manuel Riu Riu
529-532

1989 - 10

Quaestio disputatas de licitudine contractus emptionis et venditionis censualis cum contidione revenditionis" : Un tratado sobre la licitud del contrato de compra-venta de rentas personales y redimibles. Bernat de Puigcerós, O.P. (siglo XIV) / Josep Hernando Delgado
9-87
Testamentos del siglo XIV del Archivo Histórico de Protocolos de Barcelona (AHPB) y su aplicación a la Demografía Histórica : Estudio archivístico-metodológico / Jordi Günzberg Moll
89-98
Peregrinos y viajeros en la Edad Media / Franco Cardini
101-106
El comte-bisbe Miró Bonfill i l'acta de consagració de Cuixá de l'any 974 / Josep María Salrach Mares
107-124
Establiments franciscans a Catalunya : Arquitectura franciscana / Anna María Giné Torres
125-143
Uns mercaders de Barcelona al Nord d'África a mitjan segle XIII / Carme Batlle Gallart
145-157
El impuesto del morabatí en el reino de Mallorca (1300-1349) / Jaume Sastre
159-187
Aprofitaments comunals, prats i pastures al delta del Llobregat (segles XIV-XV) : Conflictes per a la utilizació de l'espai a la Baixa Edat Mitjana / Josep Fernández Trabal
189-221
Tombes de llosa als turons de la Plana de Vic : una població alt-medieval per cristianitzar? / Sebastia Raurell, Inmaculada Ollich Castanyer
223-250
Estudi antropologic de la Muntanyeta (Roda de Ter. Osona) / Carles Lalueza Fox, Jordi Martí
251-256
Una patena y un jarro litúrgicos visigodos hallados en la provincia de Valladolid / Tomás Mananes Pérez
257-265
Estudio comparativo por técnicas analíticas de morteros en dos fortalezas medievales de Cantabria : el castillo de Cormago y el "Torrejón" de las Henestrosas / Ramón Bohigas Roldán, Manuel García, P. María Sarabia, Modesto Jáuregui, Federico Gutiérrez Solana
267-281
Excavación arqueológica en el despoblado medieval de Revenga (Burgos) / Josefina Andrio Gonzalo
283-376
Notas sobre el canelobre medieval de La Massana (Andorra) / Elisenda Vives Balmana
377-386
El taller de vidre medieval de Sant Fost de Campsentelles / Anna Oliver Castanos
387-426
El arnés y el armamento del caballero medieval gallego (1350-1450) / María del Rocío Sánchez
427-436
Algunes peces de Ceramica del segle XIV trobados a la catedral de Barcelona / María del Carmen Riu de Martín
437-466
Sobre la genesi medieval de l'Estat modern / Coral Cuadrada Majó
469-479
Per un estat de la qüestió del tema ciutat- camp a la Catalunya de la Baixa Edat Mitjana / Joan Josep Busqueta Riu
481-487
La maltempsada de la Mare de Déu de setembre de 1269 / Miguel Santiago Hernández
489-516
Una nueva aportación de Thomas. N. Bisson a la historia de la Cataluna medieval y de sus vecinos norpirenaicos / Manuel Riu Riu
517-520
"Documents d'Archéologie Française", una colección bibliográfica relevante y su interés para nuestra arqueología medieval / Manuel Riu Riu
521-522
La parroquial de Santa María de Barbera : una fundació templera? / Joan Fuguet Sans
523-530
Recull dels treballs publicats a "Acta Mediaevalia" (1980-1989) / María Angela Serra, Margarida Anglada
535-551

1988 - 9

La casa i els bens de Bernat Durfort, ciutada de Barcelona, a la fi del segle XIII / Carme Batlle Gallart
9-51
Un diploma de la Cancillería de Renato de Anjou como rey de Aragón / M.A. Vilaplana
53-82
Formas de organización del espacio agrario en el espacio asturleonés durante la Alta Edat Media / Santiago Aguadé Nieto
85-124
El fenomen parroquial en la societat del Valles Oriental a l' Alta Edat Mitjana / Jaume Vilaginés
125-142
The inhabitans of Barcelona in c. 1145 / Philip J. Banks
143-166
Inocenzo III e i sarraceni : Atteggiamenti differenziati (1198-99) / Giulio Cipollone
167-187
Els orígens de l'Orde de la Merce i el rescat de capitus : Les Croades i l'exercici de la caritat a l'Edat Mitjana / Josep María Salrach Mares
189-201
Un inedito codice arborense del secolo XIV contenete la regola urbanistica di Santa Chiara : Una lettera barcellonese e canto gregoriano / Giampaolo Mele
203-220
El convent de Sant Francesc de Barcelona : Reconstrucció hipotetica / Anna María Giné Torres
221-241
Las relaciones diplomáticas entre la Corona de Aragón y Granada durante la Guerra de los Dos Pedros : desde 1356 hasta 1359 / Manuel Becerra
243-260
El restaule dels Sants Joans de Santa Coloma de Queralt : Noves aportacions a la seva cronologia / Gaspar Coll Rosell
261-280
Defensa y avituallamiento de los castillos del Rosellón y la Cerdena en la segunda mitad del siglo XIV / Josep R. Julia
281-310
La demografía en el contexto de Valencia. Siglo XV / Alvaro Santamaría Arández
311-332
Muros y puertas en el paisaje urbano : Italia del centro y del norte (siglos XIII-XV) / Nilda Guglielmi
333-359
Comunitat rural i marc parroquial al Pla de Barcelona : Aspectes de l'organització veinal de Sant Andreu de Palomar a la Baixa Edat Mitjana / Joan Josep Busqueta Riu
361-389
Per una historia del paisatge medieval : el mapa de Puigvert / Coral Cuadrada Majó
391-414
Fernando de Madrit y Baltasar Vives; dos mercaderes ilicitanos de finales del siglo XV / Anna M. Alvarez Fortes
415-426
Una aportació al coneixement cronologic de la ceramica grisa a Catalunya / Dolors Pardo, Eduard Sánchez Campoy, Antoni Daura
429-441
El qanat de la Sínia, a Olesa de Bonesvalls : Un sistema de captació d' aigües / Carme Maria Marugan Vallvé, Marta Sancho, Judit Llopart
443-456
La troballa de l'escut dels Mataplana i la seva restauració / Rosa Senserrich, Toni Moliné, Xavier Riu
457-465
La mesura medieval de Montesquiu : Baronia de vallbona / Josep M. Miró
467-473
Estudi d' un hostier medieval del 1339 / Martí Sunyol
475-493
Aspectos de la artesanía cordobesa bajomedieval / Manuel Hurtado Quero
495-500
Els comptes fiscals de Catalunya, sota els primers comtes-reis : Un important llibre de Thomas N, Bisson sobre la fiscalitat catalana del segle XII / Manuel Riu Riu
503-511
Bibliografía (1980-88) sore ciutats i viles de la Corona d' Aragó a la Baixa Edat Mitjana / Carme Batlle Gallart, Joan Josep Busqueta Riu
513-527
Prospeccions arqueologiques a Tavertet (Osuna) III jornades d' Arqueologia Medieval, 10, 11 i 12 de març de 1988 / Assumpta Serra Clota
531-535

1986 - 7/8

Tractatus Adversus Iudeos : Un tratado anónimo de polémica antijudía (S. XIII) / Josep Hernando Delgado
9-77
Sant Pere de premia : Un exemple de la distribució del sol en una comunitat rural del Maresme a l' Alta Edat Mitjana / Mariona Fages
81-131
Els Montcada entre 1000 i 1200 : Una nuova recerca / Josep María Salrach Mares
133-140
Notas sobre un documento de Ramón de Montcada y Arnau y Bernat de Clasquerí / Blanca Garí de Aguilera
141-148
Los pobres en la "Pesme Aventure" / José Enrique Ruiz Doménec
149-161
Villes et campagnes dans les Pays-Bas médiévaux / Léopold Genicot
163-192
La carta de la población de la pobla de Masaluca (1295) / Pascual Ortega Pérez
193-204
La muerte en la Edad Media : El mundo urbano / Salvador Claramunt Rodríguez
205-218
La preparación ante la muerte en torno a 1300 / Emilio Mitre Fernández
219-243
Ordenanzas de la Hermandad de Guipúzcoa de 1379 / Luis Miguel Díez de Salazar Fernández
245-267
Política italiana de Alfonso V de Aragón (1420-1442) / Coral Cuadrada Majó
269-309
Sobre el hábitat pastoril y la pasturación de ganado en el valle de Urumea Guipúzcoa) / María Rosa Ayebre
311-320
La oligrafía de Barcelona a fines del siglo XV : el partido de Deztorrent / Carme Batlle Gallart
312-335
L' arqueología medieval a Lleida; inici, evolució i situació actual dels treballs arqueologics / Dolors Pifarré Torres
339-355
Estudi de la fauna del jaciment de Sant Miquel de la Vall / Dolors Buxó Ausió
357-412
La necrópolis y el sarcófrago grabado medievales de Collado de Cieza (Cantabria) / Ramón Bohigas Roldán, Pedro M. Sarabia Rogina, Teresa Brígido Gabiola, Ana Sobremazas Salcines
413-420
El molí de la Torre Baldovina de Santa Coloma de Gramanet (Barcelonés) / Jordi Bolos Masclans, Angel Martínez Hualde
421-435
Apreciacions sobre l'ús de les corbetes amb arcs diafragma a l'arquitectura medieval catalana / Joan Fuguet Sans
437-451
Altres materials de peltre a Catalunya / Elisenda Gracia Mont
453-458
Les armes del "Llibre Verd" de la Ciutat de Barcelona : un testimoni de la primera meitat del segle XV / Gaspar Coll Rosell
459-493
Figura de esmalte champlevé procedente de Montenegro de Cameros / Carlos de la Casa Martínez
495-503

1984 - 5/6

Un estudio sobre la estructura fiscal y procedimientos contables del Emirato Omeya de Córdoba (138-300/755-912) y del Califato (300-366/912-976) / Miguel Barceló Perello
45-72
Pauvres et marginaux / Michel Mollat
73-82
Els fonaments socials de la dominació catalana a Provença sota Alfons el Cast (1166-1196) / Martí Aurell Cardona
83-110
Los ritos de iniciació en la Orden Militar de Santiago / María Milagros Rivera Garretas
111-128
Notes sobre l' evolució de l' espai escenic als Paisos Catalans / Francesc Massip
129-160
Una recerca historiografica arnan del refrany de Favara del Matarranya "Rey tingan i no el conegan" / Angel Monlleó Galcerá
161-184
Les persones pobres e miserables a la Ribagorça medieval / J. Boix Poicello
185-210
Consideracions sobre la construcció de l' església barcelonina de Santa María del Pi / Artur López Rodríguez
211-224
Datos para el estudio de la Cancillería de los príncipes que disputaron la corona a Juan II de Aragón / J.E. Martínez Ferrando
225-242
Les Vénetiens en Catalonge pendant la guerre civile (1464-1470) / Bernard Doumerc
243-256
Tres torres-atalayas de la provincia de Soria : Castellanos, Masegoso y La Pica / Luis Pedro Domínguez Hernández
257-280
El lot de peces d' esacs de cristall de roca del Museu Diocesa de Lleida, Procedents del tresor de la col.legiata d' Ager (sege XI) / Francesc Fité Llevot
281-312
Materials de peltre medievals a Catalunya / Elisenda Gracia Mont
313-354
La ceramica grisa del Firal de Balaguer conservada al Museu de la Noguera / Jordi Bolos Masclans, Juli Markalain Torres
355-386
Primera aproximació a la ceramica grisa y als "graffitti" del Castell d' Oroners (Camarasa, Lleida) / Prim Bertran Roige
387-418
Un jarrito vidriado del siglo XIII, procedente del Castellot de Viver, en el Museo Comarcel de Berga / Manuel Riu Riu
419-432
Recull de notícies de la baronia composta per les parroquies de Santa Perpetua de Mogoda, Santa María de Martorells, sant Fost de Campsetelels i Sant Cebria de Cabanyes, de la Vegueria del Valles / Fermí Vinyals
433-450

1983 - 4

L' origen de les famílies Cervelló, castellvell i Castellet / Albert Benet
67-86
Les cartes de població de Vilallonga / Francesca Espanol Bertrán
87-106
La draperie catalane au miroir sicilen, 1300-1460 / Henri Bresc
107-128
Una obra desconeguda de Francesc Eiximenis : El "Tractat d' usura" / Josep Hernando Delgado
129-148
Los bienes de Ferrer de Gualbes, ciudadano de Barcelona (hacia 1350-1423) / Teresa García Panadés
149-206
Un apropament a l' estudi dels molins del Montsec a la Vall d' Ager / Francesc Fité Llevot
207-238
L' hospital de pobres de Santa Magdalena de Montblanc i l'arquitectura hospitalaria medieval a Catalunya / Joan-Albert Adell Gisbert
239-264
Esteles del Museu del Monestri de Poblet (s. XII-XIV) / Joan-F. Cabestany Fort
265-276
Los estudios sobre arqueología medieval en Espana / Manuel Riu Riu
277-288

1982 - 3

La Regla de L'Orde de Santa Clara de 1263 : Un cas concret de la seva aplicació: el monestir de Pedralbes / Margarida González Beltinski
9-48
Al-Mansur, Barcelona i Sant Cugat / Gaspar Feliu Montfort
49-54
Military orders in Osona during the twelfth and thirteenth centuries / Paul H. Freedman
55-70
Notes sobre l' eremitisme catalá baixmedieval / Albert Curto Homedes
71-92
La fiscalidad real y las aljamas catalano-aragonesas en el primer tercio del siglo XIV / Manuel Sánchez Martínez
93-144
El jarro hispanovisigodo de Marina (Vizcaya) / Luis Valdés
145-154
Sepultures excavades a la roca a les roladies de Serrateix / Jordi Bolos Masclans, Miquel Fabregues Sabater
155-172
Hallazgo de sepulturas antropomorfas y de una ollita gris en Bergús (Cardona, Barcelona) / Prim Bertran Roige
173-184
Enterramientos infantiles frente a las puertas o en el subsuelo de las viviendas en al Espana medieval (siglos X al XIII) / Manuel Riu Riu
185-200
Estudi antropologic de dos enterraments infantils de Sant Miquel de la Vall / Elisenda Vives Balmana
201-208
El molino hidráhulico medieval en la provincia de Málaga / Sebastián Fernández López
209-228
Retorn a la Busca i la Biga, els dos partits de la Barcelona medieval / Carme Batlle Gallart
229-234

1981 - 2

Tractatus et natura, iure et mutationibus monetarum, de Nicolás de Oresme (s. XIV) / Josep Hernando Delgado
9-68
La família i la casa d' un draper de Barcelona, Burget de Banyeres (primera meitat del segle XIII) / Carme Batlle Gallart
69-92
Realidades socioeconómicas en el Libro de las confesiones de Martín Pérez : usura, justo precio y profesión / Josep Hernando Delgado
93-106
Unes notes sobre les marginades a Barcelona als segles XIV i XV / Teresa María Vinyoles Vidal
107-132
La confraria de paraires de llana de Valls : Notícia historica / Joan Papell Tardiu
133-142
Algunes consideraciones sobre la crisi economica catalana a la Baixa Edat Mitjana : Barcelona i les ciutats comercials mediterranies / Carlos Estepa Díez
143-157
Rocs i sants : Dades sobre la cristianització? / Eduard Riu Barrera
158-170
El monestir de Sant Celdoni i Ermeter de Cellers : Estudi historico-arqueologic / Montserrat Casas Nadal, Inmaculada Ollich Castanyer
171-212
L' enterrament núm. 66 de Sant Sebastia del Sull i la seva peça de ceramica grisa / Manuel Riu Riu
213-220
Sant Sebastia del Sull : Estudi de la mandíbula de la tomba núm. 66 / Elisenda Vives Balmana
221-230
El hallazgo de un tesorillo de moneda condal, de fines del siglo XI, Orrius (Barcelona) : Nuevos tipos inéditos atribuibles a Berenguer Ramón II (1076-1096) / José Ignacio Padilla Lapuente
231-242
L' Atlas Historic de Catalunya / Jordi Bilos Masclans
243-245

1980 - 1

La historia medieval i les noves tecniques d' analisis per ordinador : els testament de Vic del segle XIII / Olga Ollich
11-28
Notes documentals sobre alguns efectes de la presa de Barcelona per al-Mansur (985) / Manuel Rovira Sola
31-54
L' evolució del domini del monestir de Sant Llorenç prop Bagá durant els segles IX-XII / Jordi Bolos Masclans
55-76
El origen de la idea de Orden Militar en la historiografía reciente / María Milagros Rivera Garretas
77-90
La Lezda de Colliure bajo la administración mallorquina. I : La reforma de aranceles de finales del siglo XIII (1299?) / Antonio Riera Melis
91-126
Documentació catalana a l'Arxiu Datini : la correspondencia del mercader barceloní Lleonard de Johan / Jordi Rius Cornadó
127-132
El Arte de la Baja Edad Media Occidental como exponente de una nueva mentalidad / Salvador Claramunt Rodríguez
133-142
Notes de demografia i onomastica lleidatanes de finals de l'Edat Mitjana : El fogate del 1491 / Prim Bertran Roige
143-172
La torre circular i els eremitoris rupestres de Benviure, a Sant Boi de Llobregat / Montserrat Pages Paretas
175-196
Aportación al estudio de la estructura economica de un monasterio altomedieval : Un prototipo: Sant Pere de Grau d' Escales / José Ignacio Padilla Lapuente
197-224
Los restos humanos de Sant Pere de Grau d' Escales / Elisenda Vives Balmana
225-230
Els casals de molins medievals a les comarques tarragonines : Contribució a l'estudi de la seva tipologia arquitectonica / Francesca Espanol Bertrán
231-254
Hallazgo de útiles venatorios de época medieval en Puentedey (Burgos) / José Angel Churruca García
255-264
El pretes pectoral de l' abat-bisbe Oliba / Manuel Riu Riu
265-271

 

 

 


1998-2015 Medievalismo.org | Centro de Estudios Medievales (Universidad de Murcia)

Design